V akom vzťahu s.... existuje?Nadotázky: Ako existuje ?  

V akom vzťahu s.... existuje?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk