V akom vzťahu s.... existuje?Nadotázky: Čo existuje?  

V akom vzťahu s.... existuje?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk