Čo je logika?Nadotázky: Čo je veda?  

Čo je logika?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk