Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Chrysippos    
Logika sa podľa niektorých delí na dve náuky, na rétoriku a dialektiku. Pod rétorikou chápu náuku o tom ako správne hovoriť pri súvislých výkladoch, a pod dialektikou zasa náuku, ako správne hovoriť v reči majúcej formu dialógu. Preto ju tiež definujú ako náuku o pravde a lži a o tom, čo nie je ani pravdou, ani lžou.
O


Zdroj: Zlomky starých filozofov, s.154
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk