Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Objektívna logika, je časť logiky, v ktorej sa myslenie zaoberá niečím iným ako samým sebou: s bytím, s číslom, s mierou, s pojmami podstata, príčina. Subjektívna logika je časť logiky, kde sa myslenie zaoberá samým sebou. Ide tu o pojmy ako "pojem". "súd", "úsudok", "záver"
O


Zdroj: Hegel In : Jurgen Kaube: Hegels Welt , s. 232
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk