Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ján Bayer    
Skutočné základy (rozumového vzdelania) tvoria kompendiá a prehľady rozmanitých vied.... Úbohé a sotva hodné svojho mena je vzdelanie, ktoré sa obmedzuje na gramatiku, logiku a rétoriku (na číre prostriedky, t.j škrupinu vecí a nedotkne sa samého jadra reálnych disciplín)
O


Zdroj: In "Eliáš Ladiver a Michal Greguš - Osobnosti a ich dielo v obraze doby", Prešov 1995, s. 15-16
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk