Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Chrysippos    
Múdrosť je vedenie o božských a ľudských veciach, filozofia je cvičenie v potrebnom umení. A je len jedno potrebné umenie, umenie najvyššie, cnosť. Sú tri najhlavnejšie cnosti: fyzická, etická a logická, a preto sa aj filozofia delí na tri časti, na fyziku, etiku a logiku. O fyziku ide, keď skúmame svet a veci vo svete, o etiku, keď sa zaoberáme ľudským životom, a o logiku, keď skúmame reč. Logiku nazývajú aj dialektikou.
O


Zdroj: Zlomky starých filozofov, s.154
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk