Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant : Logické súdy majú niektorú z nasledujúcich foriem, podľa ktorých môžu byť pojmy vovedené do spoločného vzťahu subjekt – predikát:
1. kvantita súdov (všeobecné, partikulárne a singulárne súdy);
2. kvalita súdov (kladné, záporné a nekonečné súdy);
3. vzťah súdov (kategorické, hypotetické a disjunktívne súdy);
4. modalita súdov (problematické, asertorické a apodiktické súdy)
--------
----


Zdroj: Kantovej transcendentálna logika/ Transcendentálna analytika : https://sk.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk