Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Pre každý typ súdu existujú základné formy (kategórie) tvorenia pojmov. Sú nimi:
1. z hľadiska kvantity jednota, mnohosť a totalita (úplnosť);
2. z hľadiska kvality realita, negácia a limitácia;
3. z hľadiska vzťahu inherencia a substitúcia, príčinnosť a závislosť, reciprocita medzi činným a trpným;
4. z hľadiska modality možnosť – nemožnosť, existencia – neexistencia, nutnosť – náhodnosť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Immanuel Kant    
Pre každý typ súdu existujú základné formy (kategórie) tvorenia pojmov. Sú nimi:
1. z hľadiska kvantity jednota, mnohosť a totalita (úplnosť);
2. z hľadiska kvality realita, negácia a limitácia;
3. z hľadiska vzťahu inherencia a substitúcia, príčinnosť a závislosť, reciprocita medzi činným a trpným;
4. z hľadiska modality možnosť – nemožnosť, existencia – neexistencia, nutnosť – náhodnosť.
O
O
----

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk