Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Logika (ako aj geometria a aritmetika) platí fakticky len o fingovaných podstatnostiach, ktoré sme si vytvorili my. Logika je pokus chápať skutočný svet nami kladenou schémou bytia, správnejšie: urobiť nám ho formulovateľným, vypočítateľným..
O


Zdroj: Nietzsche:Poznanie ako vôľa k moci, Blava 2014, s34
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk