Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath    
Logika je učenie o tautologických transformáciách.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk