Ak je Boh všemocný,prečo nedokáže každého človeka priviesť k sebe?Nadotázky: Je Boh všemocný?  Čo je človek?  Existuje Boh?  

Ak je Boh všemocný,prečo nedokáže každého človeka priviesť k sebe?

Podotázky: Boh rozhodol dať človeku slobodu a preto nemôže každého priviesť k sebe?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk