Prečo niečo robíme? Čo zapríčinilo, že to robíme?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Prečo niečo robíme? Čo zapríčinilo, že to robíme?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk