Judaizmus, alebo kresťanstvo?Nadotázky: Ktorá cirkev je pravá?   

Judaizmus, alebo kresťanstvo?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk