Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Hľa, blíži sa čas — znie výrok Hospodina —, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. .... Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca.
O


Zdroj: Jeremias 31:31
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk