Čo je svet?Nadotázky: Čo nie som?  

Čo je svet?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk