Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Všetko na svete je choroba a keď sa choroba vylieči, svet zmizne.
O


Zdroj: Vladímír Balla : Veľká láska
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk