Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Anaximandros Miletsky / Talesov ziak    
Pohyb je vraj večný a z toho vznikajú všetky svety.
O


Zdroj: 12 A 11 (z Hippolyta) In Antologia z diel filozofov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk