Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Svet je v Bohu, Boh je však aj mimo svet.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk