Nepopiera stvorenie evolúciou dobrotivosť božiu?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk