Nepopiera stvorenie evolúciou dobrotivosť božiu?





Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk