Kedy existuje? Čo to znamená existovať v čase ?Nadotázky: Čo je to existujúce? Čo je to existovať?   

Kedy existuje? Čo to znamená existovať v čase ?

Podotázky: Čo je to čas?  Čo existovalo?  Čo bude existovať?  Čo je to kauzalita?   


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk