Akým by som chcel byť človekom?Nadotázky: Ako žiť?  

Akým by som chcel byť človekom?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk