Je pravda, že všetko sa deje kôli niečomu a náhoda neexistuje?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Je pravda, že všetko sa deje kôli niečomu a náhoda neexistuje?

Podotázky: Sme slobodní?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk