Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Seneca - Determinizmus : Kto osud sám chce je ním vedený. Kto ho nechce, je ním strhnutý. Priestor ľudskej slobody teda spočíva v spolu pôsobení.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Seneca - Determinizmus    
Kto osud sám chce je ním vedený. Kto ho nechce, je ním strhnutý. Priestor ľudskej slobody teda spočíva v spolu pôsobení.
O
O
----

Zdroj: Encyklopedický atlas filozofie s.57 (Stoa II/Etika)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk