Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Determinizmus    
Za svoje konanie nie sme úplne zodpovední. Treba zrušiť pojmy ako hana a pochvala, zásluhovosť, osobný rast a sebapresahovanie a tiež filozoficko právne koncepty ako zodpovednosť, posudzovanie a súd, rest či náprava. Všetko konanie je neúmyselné. Nemajú zmysel pocity ako vďačnosť, rozhorčenie, hnev, láska, priateľstvo, odpustenie a iné.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - Determinizmus    
Za svoje konanie nie sme úplne zodpovední. Treba zrušiť pojmy ako hana a pochvala, zásluhovosť, osobný rast a sebapresahovanie a tiež filozoficko právne koncepty ako zodpovednosť, posudzovanie a súd, rest či náprava. Všetko konanie je neúmyselné. Nemajú zmysel pocity ako vďačnosť, rozhorčenie, hnev, láska, priateľstvo, odpustenie a iné.
O
O

Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 249.P.F.Strawson : Slobodu máme v krvi
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk