Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Determinizmus : Každé moje konanie je kauzálne predurčené. Všetko je od prvopočiatku všetkého (od veľkého tresku) determinované teda všetko čo sa deje dnes a teda aj všetko čo konám je len a len kauzálnym výsledkom niečoho čo sa stalo dávno.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - Determinizmus    
Každé moje konanie je kauzálne predurčené. Všetko je od prvopočiatku všetkého (od veľkého tresku) determinované teda všetko čo sa deje dnes a teda aj všetko čo konám je len a len kauzálnym výsledkom niečoho čo sa stalo dávno.
O
O
----

Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 249.P.F.Strawson : Slobodu máme v krvi
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk