Henri Bergson

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Henri Bergson


1859 až 1941

filozofia života


Filozofická škola: filozofia života biologizmus


Diela : ?

Povedali o ňom

Niekto : V 19. storočí to bola biológia, ktorá bola v pozadí filozofií filozofov ako boli Friedrich Wilhelm Schelling, Arthur Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche a Henri Bergson. >>


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk