Henri Bergson

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Henri Bergson

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1859 až 1941

filozofia života - ako pokus o prekonanie materialistickej filozofie a tiež polemika s evolučnou teóriou


Filozofická škola: filozofia života biologizmus


Diela : Tvorivý vývoj
Dva pramene morálky a náboženstva

Povedali o ňom

Niekto : V 19. storočí to bola biológia, ktorá bola v pozadí filozofií filozofov ako boli Friedrich Wilhelm Schelling, Arthur Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche a Henri Bergson. >>

Niekto : Bol to Arthur Schopenhauer , ktorý ako prvý v modernom myslení, zdôrazňoval možnosť, že pojem života je základnejší a viac zahrňujúcejší ako pojem (fyzikálnej) sily, a je to Henri Bergson, ktorý vo svojej vlastnej generácii prevzal túto myšlienku a takmer presvedčil celý skeptický svet za pomoci svojej úprimnosti a výrečnosti. >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk