Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Bol to Arthur Schopenhauer , ktorý ako prvý v modernom myslení, zdôrazňoval možnosť, že pojem života je základnejší a viac zahrňujúcejší ako pojem (fyzikálnej) sily, a je to Henri Bergson, ktorý vo svojej vlastnej generácii prevzal túto myšlienku a takmer presvedčil celý skeptický svet za pomoci svojej úprimnosti a výrečnosti.
O


Zdroj: Will Durrant : Story of philosophy, s 449, kapitola Henrimu Bergson
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk