Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Henri Bergson    
Priestorový, kvantitativný pojem času v prírodných vedách je v rozpore s trvaním (durré) v základe prúdu života ako neoddeliteľným tvorčím plynutím, ktoré v sebe uchováva to, čo bolo skôr, a tiahne k nadchádzajúcemu.
O


Zdroj: in Peter Kunzmann: Encyklopedický atlas filozofie, s 193
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk