Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Henri Bergson    
Život je trvalý tvorivý proces hnaný životným vzmachom (élan vital) , ktorý sa rozvíja a diferencuje v stále nových podobách.
O


Zdroj: in Peter Kunzmann: Encyklopedický atlas filozofie, s 193
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk