Čo je život?Nadotázky: Čo je človek?  

Čo je život?

Podotázky: Existuje posmrtný život?  Čo je smrť?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk