Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Život je neustále prispôsobovanie vnútorných vzťahov ku vonkajším vzťahom.
O


Zdroj: Herbert Spencer Principles of Biology -in Will Durrant Story of philosophy s. 368
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk