Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Živé bytosti nesú svoj vlastný cieľ (po grécky télos) v sebe
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk