Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Genetický kód je súbor pravidiel používaných živými bunkami na preklad informácií kódovaných v genetickom materiáli (sekvencie DNA alebo mRNA nukleotidových tripletov alebo kodónov) do proteínov.
--------
----


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk