Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Život je prítomnosť schopnosti samopohybu (tiež rastu a vnímania). Rozlišujeme život vegetatívny (vegetatívny život rastlín; výživa, rast, rozmnožovanie), senzitívny (senzitívny život zvierat; vnímanie, pohyb, snaženie), racionálny (racionálny duchovný život človeka; schopnosť poznávať)
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk