Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer : Reprodukcia vznikla na začiatku ako prispôsobenie sa vyživovacieho povrchu vyživovanému objemu; rast amoeby sa napríklad vyznačuje takým rýchlym rastom objemu, že povrch nestíha držať krok; delenie, pučanie, tvorba prieduchov a sexuálna reprodukcia majú spoločné to, že pomer objemu ku produkčnej ploche sa zníži a je obnovená vyživovacia rovnováha
--------
----


Zdroj: Herbert Spencer Principles of Biology -in Will Durrant Story of philosophy s. 370
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk