Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Rozvoj intelektu sa zdá byť nepriateľský ku plodnosti. Kde existuje veľká plodnosť, dochádza k stagnácii intelektu, a kde bolo počas výchovy investované príliš veľa do intelektu, tam nastáva úplná alebo čiastočná neplodnosť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herbert Spencer    
Rozvoj intelektu sa zdá byť nepriateľský ku plodnosti. Kde existuje veľká plodnosť, dochádza k stagnácii intelektu, a kde bolo počas výchovy investované príliš veľa do intelektu, tam nastáva úplná alebo čiastočná neplodnosť.
O
O

Zdroj: Herbert Spencer Principles of Biology -in Will Durrant Story of philosophy s. 370
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk