Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Marcus Aurelius    
Slovom možno povedať: všetko, čo sa vzťahuje k telu, je prúd zmien, a čo sa vzťahuje k duši zasa ako sen a dym, život je boj a putovanie cudzinou a posmrtná sláva je už vlastne zabudnutím.
O
O

Zdroj: Hovory k sebe samému, Kniha 2
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk