Možu sa diať zázraky?Nadotázky: Čo je to možnosť,a aký je jej vzťah ku skutočnosti. Je všetko mozné?  

Možu sa diať zázraky?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk