Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

David Hume    
Pustiť do obehu podvod v nevedomom ľude je také výhodné, že , hoci by bol ten klam príliš hrubý, aby podviedol väčšinu z nich, predsa len má oveľa viac vyhliadok, ujať sa v krajinách vzdialených, než keby prvé dejisko bolo bývalo umiestnené v meste slávnom svojím umením a vzdelaním. Najnevedomejší a najbarbarskejší z týchto barbarov roznesú tú spávu do cudziny. Nijaký z ich krajanov nemajú dosť známostí a dostatočnú váhu a autoritu, aby proti tomu klamu povstali a ho zarazili.
O


Zdroj: Hume D. Zkoumání o zásadách mravnosti a zkoumání o rozumu lidskem kap. O zázracích, s .292
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk