Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Protestanti nepotrebujú žiadne nové zázraky, kedže nemajú žiadne nové evanjelium. To však neznamená, že Boh vo svete nijako nekoná, koná naďalej dvoma sposobmi : 1) Cez prozreteľnosť, t.j konaním bez zasahovaniam 2) Zázrakmi, kt. sú v súlade s prírodnými zákonmi (napr. pri útoku španielskej flotily na protestanské Anglicko, bola táto flotila rozhodená nepriaznivým vetrom)
O


Zdroj: Ján Kalvín in Podcast pravidelná dávka 180. Môžeme merať modlitbu?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk