Čo je prvá pravda?Nadotázky: Čo je to pravda?  

Čo je prvá pravda?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk