Čo je prvá pravda?Nadotázky: Aké sú zjednocujúce princípy všetkého poznania?  

Čo je prvá pravda?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk