Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
----
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
----
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
----
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
----
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
----
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,1A1
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk