Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetko, čo je, je alebo v sebe samom, alebo v niečom inom.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk