Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
----
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
----
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
----
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
----
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
----
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
----
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
----
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
----
----

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk