Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Iná substancia ako boh nemôže ani existovať, ani sa nedá chápať.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,1P14
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk