Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Každý atribút jednej a tej istej substancie sa musí pochopiť zo seba samého.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Každý atribút jednej a tej istej substancie sa musí pochopiť zo seba samého.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Každý atribút jednej a tej istej substancie sa musí pochopiť zo seba samého.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Každý atribút jednej a tej istej substancie sa musí pochopiť zo seba samého.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk