Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Formálne bytie ideí poznáva boha ako svoju príčinu, iba pokiaľ sa chápe ako vec mysliaca, a nie pokiaľ sa objasňuje iným atribútom. To znamená, že tak idey atribútov boha, ako aj idey jednotlivých vecí nepoznávajú ako svoju pôsobiacu príčinu tie veci, ktoré sú nimi myslené, čiže postihované veci, ale samého boha, pokiaľ je mysliacou vecou.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk