Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Nie je možné pravdivo chápať nijaký atribút substancie, z ktorého by vyplývalo, že substancia je deliteľná.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Nie je možné pravdivo chápať nijaký atribút substancie, z ktorého by vyplývalo, že substancia je deliteľná.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Nie je možné pravdivo chápať nijaký atribút substancie, z ktorého by vyplývalo, že substancia je deliteľná.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,1P12
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk