Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Atribútom rozumiem to na substancii, čo rozum poznáva ako niečo vytvárajúce jej esenciu.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Atribútom rozumiem to na substancii, čo rozum poznáva ako niečo vytvárajúce jej esenciu.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Atribútom rozumiem to na substancii, čo rozum poznáva ako niečo vytvárajúce jej esenciu.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Atribútom rozumiem to na substancii, čo rozum poznáva ako niečo vytvárajúce jej esenciu.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Atribútom rozumiem to na substancii, čo rozum poznáva ako niečo vytvárajúce jej esenciu.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Atribútom rozumiem to na substancii, čo rozum poznáva ako niečo vytvárajúce jej esenciu.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Atribútom rozumiem to na substancii, čo rozum poznáva ako niečo vytvárajúce jej esenciu.
--------
----


Zdroj: B.Spinoza: Etika,1D4
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk