Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Jedna substancia nemôže byť vytvorená inou substanciou.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,1P6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk