Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Pravdivá idea sa musí zhodovať s tým, čoho je ideou.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Pravdivá idea sa musí zhodovať s tým, čoho je ideou.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Pravdivá idea sa musí zhodovať s tým, čoho je ideou.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Pravdivá idea sa musí zhodovať s tým, čoho je ideou.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Pravdivá idea sa musí zhodovať s tým, čoho je ideou.
--------
----


Zdroj: B.Spinoza: Etika,1A6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk