Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Idea idey ktoréhokoľvek stavu ľuského tela nezahŕňa adekvátne poznanie ľuskej mysle.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,2P29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk